<< ลงนามถวายพระพรออนไลน์ >>
<<<ไหว้พระธาตุพนม  ชมวัตถุโบราณ  มันแกวรสหวาน  สำราญชายโขง  จรรโลงวัฒนธรรม   >>>
ขอเชิญลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์
>>> อำเภอธาตุพนมขอเชิญร่วมงาน>
<<< อำเภอธาตุพนมขอเชิญร่วมงาน  >>> 

จำนวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
41,506
41,758
83,264

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557  นายอติชาต อุณหเลขกะ นายอำเภอ
ธาตุพนม 
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอธาตุพนม
ออกหน่วยบริการโครงการอำเภอธาตุพนมยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ
วัดบ้านนาแก ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ข่าวเด่นประจำ

ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง
การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-auction)
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เมืองธาตุพนม
 
ขอบเขตของงาน (TOR)   19   ,  26 
ประกาศประกวดราคา    25 ล้าน
 
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอ
(พ.ศ. 2557- 2561)
 
 
ผู้สอบภาค ข ปลัดอำเภอ
ชื่อรายงานตัวปลัดอำเภอ
รวมเเหล่งกฎหมาย 
  ดูข่าวทีวีไทย สดทุกช่อง
แบบฟอร์มต่างๆ
ผลการเลือกกำนัน
ผลการเลือกผู้ใหญ่บ้าน 2556
ผลการเลือกตั้ง สส.54
แบบทดสอบ กน.ผญบ.
รัฐธรรมนูญการเลือกตั้ง54
เงินเดือนข้าราชการพลเรือน
พนักงานราชการ
พรบ.ทำบัตรประชาชนเจ็ดปี
 
 

นายอติชาต อุณหเลขกะ
นายอำเภอธาตุพนม
 
ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม
  ทำเนียบนายอำเภอธาตุพนม
 นายอำเภอธาตุพนม
  สภาพประชากร
  บุคลากรอำเภอธาตุพนม
  อำเภอบริการ
  โครงการชุมชนพอเีพียง
  OTOP อำเภอ
  เบอร์โทรศัพท์หัวหน้าส่วน
 เบอร์โทรศัพท์ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
  ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด
  บรรยายสรุปอำเภอธาตุพนม
  โรงเรียนประถมในพื้นที่
  สำนักสงฆ์ วัด ในพื้นที่
  ดาวน์โหลดคำสั่งงานรัฐพิธี
ส่วนราชการต่าง ๆ
  สนง.สรรพากรพื้นที่
  สนง.พัฒนาชุมชน
  สนง.ที่ดิน สาขาธาตุพนม
  สนง.เกษตรอำเภอ
  สนง.ขนส่ง สาขาธาตุพนม
  รพ.สมเด็จพระยุพราชฯ
  สถานีตำรวจภูธรธาตุพนม
  สัสดีอำเภอธาตุพนม
  กองร้อย ตชด.235
รายงานการประชุม
  นมัสการพระธาตุพนม ปี52
  หัวหน้าส่วนราชการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  คลิกเพื่อร้องเรียน/ร้องทุกข์
  ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
หัวหน้าส่วน / อบต.
  องค์กรปกส่วนท้องถิ่นอำเภอฯ
  ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
  ตำบลในเขตปกครองท้องที่
  รดน้ำดำหัว ผจว.นพ.
โรงแรม/ร้านอาหาร
  โรงแรม
  ร้านอาหาร 
  แผนที่อำเภอธาตุพนม
  แผนที่จังหวัดนครพนม
  หมู่บ้านต้นแบบ (ดงป่ายูง)
แหล่งท่องเีที่ยว
หาดแห่ บ้านน้ำก่ำ
หาดทรายทอง 
แก่งกะเบา
งานเทศกาลงานประเพณี
รำบูชาพระธาตุพนม
รำบูชาพระธาตุพนม
รำบูชาพระธาตุพนม54
นมัสการพระธาตุพนม
หน่วยงานจังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม
ที่ทำการ ปค.จังหวัดนครพนม
สำนักงาน กกต.จ.นครพนม
มุมการกีฬา อำเภอ
ธาตุพนมคัพ  ครั้งที่ 6
พิธีกวนข้าวทิพย์ 23 ก.ย.53
พิธีกวนข้าวทิพย 54
 
เขตการปกครองท้องที่ อ.ธาตุพนม
ตรวจสอบ URL ของท่านแล้ว  แจ้งด้วย!

<<ขณะนี้มีคนเข้าชมเรา>>
เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ที่ว่าการอำเภอธาตุพนม
อำเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม
  โทรศัพท์ 0-4254-0200  โทรสาร 042-541062  ,
E-mail : korakot_04@hotmail.com
 
แสดงผลดีที่สุดที่ Internet Explorer 8, ความละเอียด 1024x768